Loading the content... Loading depends on your connection speed!

در تماس باشید : 33739223
حضور شرکت بهظرف یاران خوزستان در نمایشگاه ایران پلاست ۹۶

خداوند را شاکریم که بار دیگر فرصتی دست داد تا بتوانیم در یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست که با حضور بیش از ۱۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی که نشان از پیشرفت موفقیت این نمایشگاه در عرضه توانمندی ها و محصولات صنایع پلیمر، پلاستیک و صنایع وابسته و توسعه آن بوده حضور یابیم.

کسب جایگاه برتر صنایع غذایی استان خوزستان در سال ۱۳۹۶

در راستای اصلاح الگوی تغذیه ای برای حفظ و ارتقای سلامت با عنایت پروردگار و تلاش مدیریت و پرسنل، شرکت بهظرف یاران خوزستان موفق به کسب جایگاه برتر صنایع غذایی استان توسط سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۶ گردید.

انتخاب شرکت بهظرف یاران خوزستان بعنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال ۱۳۹۶

با عنایت پروردگار بار دیگر شرکت بهظرف یاران خوزستان توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خوزستان به عنوان واحد نمونه استان در سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید.

Mobile version: Enabled