شنبه,01 مهر 1396
 
تاریخ ایجاد: چهارشنبه 1395/7/28 مهر 1395 تعداد بازدید: 1001


برگزیده شدن بهظرف یاران خوزستان به عنوان واحد برتر کیفی سال 1395

واحد تولیدی بهظرف یاران خوزستان مفتخر به دریافت عنوان واحد برتر کیفی سال 1395 از اداره کل استاندارد خوستان گردید.
print
 
 
All Rights Reserved By Behzarf Co.
info@behzarf.com