با ما در تماس باشید : 24-33739223-061

نمایش دادن همه 14 نتیجه

grid
list
چنگال سیب زمینی
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 85 طول (L) 475
    عرض (W) 395
    ارتفاع (H) 275
       
     تعداد در کارتن ( عدد ) 16000

 

چنگال صادراتی
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 175 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 3600

 

چنگال غذاخوری
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 160 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 3850

 

چنگال ویژه
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 160 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 3600

 

قاشق بستنی خوری تخت
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 98 طول (L) 560
    عرض (W) 330
    ارتفاع (H) 335
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 10000

 

قاشق بستنی خوری کوچک
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 75 طول (L) 475
    عرض (W) 395
    ارتفاع (H) 275
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 10000

 

قاشق چایخوری
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 114 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 12000

 

قاشق صادراتی
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 175 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 3000

 

قاشق غذا خوری
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 160 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 3300

 

قاشق نسکافه سفید
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 125 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 9000

 

قاشق ویژه
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 160 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 3600

 

کارد استیک
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 170 طول (L) 435
    عرض (W) 305
    ارتفاع (H) 255
       
    تعداد در کارتن (عدد) 2500

 

کارد صادراتی
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 173 طول (L) 560
    عرض (W) 330
    ارتفاع (H) 335
       
    تعداد در کارتن (عدد) 4000

 

همزن
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 150 طول (L) 560
    عرض (W) 330
    ارتفاع (H) 335
       
    تعداد در کارتن (عدد) 5000

 

ورزن موبایل: فعال