Loading the content... Loading depends on your connection speed!

در تماس باشید : 33739223
کسب جایگاه برتر صنایع غذایی استان خوزستان در سال ۱۳۹۶

در راستای اصلاح الگوی تغذیه ای برای حفظ و ارتقای سلامت با عنایت پروردگار و تلاش مدیریت و پرسنل، شرکت بهظرف یاران خوزستان موفق به کسب جایگاه برتر صنایع غذایی استان توسط سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۶ گردید.

نظر خود را ثبت کنید

Mobile version: Enabled