با ما در تماس باشید : 24-33739223-061

نمایش دادن همه 8 نتیجه

grid
list
سینی فوم
        ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 257 طول (L) 550
عرض (W) 170 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 25 ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن (عدد) 200

 

ظرف فوم تک پرسی
        ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)          ابعاد لفاف (mm)
طول (L) 76 طول (L) 720
عرض (W) 145 عرض (W) 700
ارتفاع (H) 225 ارتفاع (H) 280
       
ارتفاع زیره 50 تعداد در لفاف (عدد) 300

 

ظرف فوم دوپرسی
     ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد لفاف (mm)
طول (L) 82 طول (L) 730
عرض (W) 150 عرض (W) 820
ارتفاع (H) 270 ارتفاع (H) 300
       
ارتفاع زیره 55 تعداد در لفاف (عدد) 300

 

لیوان فوم 175cc
ابعاد ظرف (mm)        ابعاد بسته (mm)
قطر دهانه (D) 73 طول (L) 750
ارتفاع (H) 85 عرض (W) 410
    ارتفاع (H) 145
       
حجم (CC) 175 تعداد در بسته (عدد) 500

 

لیوان فوم 210cc
  ابعاد ظرف (mm)         ابعاد بسته (mm)
قطر دهانه (D) 78 طول (L) 810
ارتفاع (H) 90 عرض (W) 450
    ارتفاع (H) 155
       
حجم (CC) 210 تعداد در بسته (عدد) 500

 

لیوان فوم 250cc
ابعاد ظرف (mm)       ابعاد بسته (mm)
قطر دهانه (D) 80 طول (L) 810
ارتفاع (H) 100 عرض (W) 480
    ارتفاع (H) 155
       
حجم (CC) 250 تعداد در بسته (عدد) 500

 

لیوان فوم 350cc
 ابعاد ظرف (mm)      ابعاد بسته (mm)
قطر دهانه (D) 87 طول (L) 910
ارتفاع (H) 112 عرض (W) 520
    ارتفاع (H) 165
       
حجم (CC) 350 تعداد در بسته (عدد) 500

 

لیوان فوم 500cc
 ابعاد ظرف (mm)      ابعاد بسته (mm)
قطر دهانه (D) 87 طول (L) 910
ارتفاع (H) 145 عرض (W) 700
    ارتفاع (H) 165
       
حجم (CC) 500 تعداد در بسته (عدد) 500

 

ورزن موبایل: فعال