با ما در تماس باشید : 24-33739223-061

نمایش 1–16 از 20 نتیجه

grid
list
بشقاب بزرگ سفید بسته بندی
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 28 طول (L) 475
قطر دهانه (D) 225 عرض (W) 395
    ارتفاع (H) 275
       
    تعداد در کارتن (عدد)  600

 

بشقاب بزرگ شفاف
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 28 طول (L) 475
قطر دهانه (D) 225 عرض (W) 395
    ارتفاع (H) 275
       
    تعداد در کارتن (عدد)  600

 

بشقاب کوچک سفید بسته بندی
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 20 طول (L) 560
قطر دهانه (D) 175 عرض (W) 330
    ارتفاع (H) 335
       
    تعداد در کارتن (عدد)  1250

 

بشقاب کوچک شفاف
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 20 طول (L) 560
قطر دهانه (D) 175 عرض (W) 330
    ارتفاع (H) 335
       
    تعداد در کارتن (عدد)  1250

 

پیاله دولایه 1800cc
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 100 طول (L) 69
قطر دهانه (D) 200 عرض (W) 90
    ارتفاع (H)
       
حجم (CC) 1800 تعداد در کارتن (عدد)  250

 

پیاله دولایه 500CC
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 57 طول (L) 710
قطر دهانه (D) 150 عرض (W) 750
    ارتفاع (H) 460
       
حجم (CC) 500 تعداد در لفاف (عدد)  500

 

پیاله دولایه 750cc
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 67 طول (L) 600
قطر دهانه (D) 150 عرض (W) 500
    ارتفاع (H) 150
       
حجم (CC) 750 تعداد در لفاف (عدد)  750

 

دیس بزرگ
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 350 طول (L) 475
عرض (W) 250 عرض (W) 395
ارتفاع (H) 35 ارتفاع (H) 275
       
    تعداد در کارتن (عدد)  750

 

دیس بزرگ شفاف
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 350 طول (L) 475
عرض (W) 250 عرض (W) 395
ارتفاع (H) 35 ارتفاع (H) 275
       
    تعداد در کارتن (عدد)  750

 

دیس کوچک
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 260 طول (L) 475
عرض (W) 180 عرض (W) 395
ارتفاع (H) 30 ارتفاع (H) 275
       
    تعداد در کارتن (عدد)  750

 

دیس کوچک شفاف
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 260 طول (L) 475
عرض (W) 180 عرض (W) 395
ارتفاع (H) 30 ارتفاع (H) 275
       
    تعداد در کارتن (عدد)  750

 

فنجان دسته گرد
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 45 طول (L) 435
قطر دهانه (D) 74 عرض (W) 305
    ارتفاع (H) 255
       
حجم (CC) 160 تعداد در کارتن (عدد)  500

 

فنجان فانتزی
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 57 طول (L) 535
قطر دهانه (D) 79 عرض (W) 375
    ارتفاع (H) 355
       
حجم (CC) 160 تعداد در کارتن (عدد)  1200

 

لیوان 170cc
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 70 طول (L) 435
قطر دهانه(D) 75 عرض (W) 305
    ارتفاع (H) 225
       
حجم (CC) 170 تعداد در کارتن (عدد)  500

 

  • 1
  • 2
ورزن موبایل: فعال