با ما در تماس باشید : 24-33739223-061

نمایش دادن همه 4 نتیجه

grid
list
ظرف کیک بزرگ
      ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 125 طول (L) 670
قطر (D) 325 عرض (W) 550
    ارتفاع (H) 330
       
    تعداد در کارتن (عدد) 60

 

ظرف کیک فانتزی
       ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 280 طول (L) 560
عرض (W) 250 عرض (W) 330
ارتفاع (H) 81 ارتفاع (H) 335
       
ارتفاع زیره 35.5 تعداد در کارتن (عدد) 150

 

ظرف کیک کوچک
      ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 115 طول (L) 670
قطر (D) 250 عرض (W) 550
    ارتفاع (H) 330
       
    تعداد در کارتن (عدد) 150

 

ظرف کیک مستطیل
      ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 300 طول (L) 670
عرض (W) 150 عرض (W) 550
ارتفاع (H) 100 ارتفاع (H) 330
       
    تعداد در کارتن (عدد) 200

 

ورزن موبایل: فعال