با ما در تماس باشید : 24-33739223-061

نمایش 1–16 از 24 نتیجه

grid
list
درب کاسه 250cc/150cc
    ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 8 طول (L) 550
قطر دهانه (D) 100 عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 395
       
    تعداد در کارتن (عدد)  1500

 

درب کاسه 300cc
    ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 8 طول (L) 560
قطر دهانه (D) 110 عرض (W) 330
    ارتفاع (H) 335
       
    تعداد در کارتن (عدد)  1050

 

درب کاسه تخت 175cc/250cc/500cc
    ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 7 طول (L) 560
قطر دهانه (D) 100 عرض (W) 330
    ارتفاع (H) 335
       
    تعداد در کارتن (عدد)  1350

 

درب ماستی بزرگ
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 10 طول (L) 620
قطر دهانه (D) 155 عرض (W) 510
    ارتفاع (H) 150
       
    تعداد در کارتن (عدد)  250

 

درب ماستی کوچک
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 9.5 طول (L) 620
قطر دهانه (D) 125 عرض (W) 540
    ارتفاع (H) 120
       
    تعداد در کارتن (عدد)  400

 

ظرف بلند 500cc
    ابعاد ظرف (mm)    ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 115 طول (L) 550
قطر دهانه (D) 95 عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
حجم (CC) 500 تعداد در کارتن (عدد)  1200

 

ظرف پنیر 100 گرمی
     ابعاد ظرف (mm)  
طول (L) 95    
عرض (W) 70    
ارتفاع (H) 32    
       
تعداد در کارتن (عدد) 1000    

 

ظرف ماستی 1000cc
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 88 طول (L) 810
قطر دهانه (D) 147 عرض (W) 620
    ارتفاع (H) 160
       
حجم (CC) 1000 تعداد در لفاف (عدد)  250

 

ظرف ماستی 1400cc
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 120 طول (L) 760
قطر دهانه (D) 147 عرض (W) 600
    ارتفاع (H) 160
       
حجم (CC) 1400 تعداد در لفاف (عدد)  250

 

ظرف ماستی 1500cc
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 127 طول (L) 780
قطر دهانه (D) 147 عرض (W) 600
    ارتفاع (H) 160
       
حجم (CC) 1500 تعداد در لفاف (عدد)  250

 

ظرف ماستی 1700cc
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 138 طول (L) 810
قطر دهانه (D) 147 عرض (W) 640
    ارتفاع (H) 160
       
حجم (CC) 1700 تعداد در لفاف (عدد)  250

 

ظرف ماستی 2000cc
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 97 طول (L) 112
قطر دهانه (D) 200 عرض (W) 69
       
حجم (CC) 2000 تعداد در لفاف (عدد)  150

 

     ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 105 طول (L) 910
قطر دهانه (D) 120 عرض (W) 640
    ارتفاع (H) 120
       
حجم (CC) 650 تعداد در لفاف (عدد)  400

 

ظرف ماستی 750cc
    ابعاد ظرف (mm)    ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 114.5 طول (L) 910
قطر دهانه (D) 117 عرض (W) 640
    ارتفاع (H) 120
       
حجم (CC) 750 تعداد در لفاف (عدد)  400

 

ظرف ماستی 850cc
    ابعاد ظرف (mm)      ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 117 طول (L) 820
قطر دهانه (D) 118 عرض (W) 600
    ارتفاع (H) 120
       
حجم (CC) 850 تعداد در لفاف (عدد)  400

 

ظرف ماستی 900cc
    ابعاد ظرف (mm)      ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 124 طول (L) 820
قطر دهانه (D) 119 عرض (W) 600
    ارتفاع (H) 120
       
حجم (CC) 900 تعداد در لفاف (عدد)  400

 

  • 1
  • 2
ورزن موبایل: فعال