با ما در تماس باشید : 24-33739223-061

نمایش 17–24 از 24 نتیجه

grid
list
ظرف ماستی لبه تخت 900cc
    ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 120 طول (L) 670
قطر دهانه (D) 125 عرض (W) 550
    ارتفاع (H) 330
       
حجم (CC) 900 تعداد در کارتن (عدد)  600

 

کاسه 150cc
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 39 طول (L) 550
قطر دهانه (D) 94 عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
حجم (CC) 150 تعداد در لفاف (عدد)  1120

 

  ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
قطر دهانه (D) 104 طول (L) 550
ارتفاع (H) 54 عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
حجم (CC) 300 تعداد در کارتن (عدد)  1050

 

کاسه تخت  175cc
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 50 طول (L) 550
قطر دهانه (D) 94.5 عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
حجم (CC) 175 تعداد در کارتن (عدد)  1350

 

کاسه تخت 250cc
  ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
قطر دهانه (D) 94 طول (L) 550
ارتفاع (H) 56 عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 640
       
حجم (CC) 250 تعداد در کارتن (عدد)  1000

 

کاسه تخت 400cc
  ابعاد ظرف (mm)     ابعاد لفاف (mm)
قطر دهانه (D) 117 طول (L) 69
ارتفاع (H) 55 عرض (W) 112
       
حجم (CC) 400 تعداد در لفاف (عدد)  400

 

کاسه تخت 500cc
  ابعاد ظرف (mm)     ابعاد لفاف (mm)
قطر دهانه (D) 117 طول (L) 840
ارتفاع (H) 54.5 عرض (W) 620
    ارتفاع (H) 120
       
حجم (CC) 500 تعداد در لفاف (عدد)  400

 

کاسه لبه تخت 250cc
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 59 طول (L) 550
قطر دهانه (D) 95 عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
حجم (CC) 250 تعداد در کارتن (عدد)  1350

 

  • 1
  • 2
ورزن موبایل: فعال