با ما در تماس باشید : 24-33739223-061

نمایش 1–16 از 41 نتیجه

grid
list
تک خانه جدید
      ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 208 طول (L) 550
عرض (W) 155 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 43 ارتفاع (H) 460
       
        حجم (CC) 900 تعداد در کارتن (عدد) 1200

 

درب دلی 1000cc
     ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 190 طول (L) 550
عرض (W) 165 عرض (W) 375
ارتفاع (H) 9 ارتفاع (H) 395
       
    تعداد در کارتن (عدد) 750

 

درب دلی شفاف 500cc / 250cc
     ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 155 طول (L) 550
عرض (W) 135 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 8 ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن (عدد) 1200

 

دلی درب دار 250cc
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)      ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 150 طول (L) 550
عرض (W) 132 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 32 ارتفاع (H) 460
       
   ارتفاع زیره 30 تعداد در کارتن (عدد)  750

 

دلی درب دار 500cc
        ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 150 طول (L) 550
عرض (W) 132 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 52 ارتفاع (H) 460
       
   عمق زیره (CC) 52 تعداد در کارتن (عدد)  600

 

دلی شفاف 1000cc
      ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 190 طول (L) 675
عرض (W) 164 عرض (W) 555
ارتفاع (H) 66 ارتفاع (H) 335
       
           حجم (CC) 1000 تعداد در کارتن (عدد)  750

 

دلی شفاف 250cc
        ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 150 طول (L) 550
عرض (W) 134 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 31 ارتفاع (H) 460
       
           حجم (CC) 250 تعداد در کارتن (عدد)  1200

 

دلی شفاف 500cc
        ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 150 طول (L) 565
عرض (W) 134 عرض (W) 470
ارتفاع (H) 51.5 ارتفاع (H) 525
       
           حجم (CC) 500 تعداد در کارتن (عدد)  1200

 

سالاد خوری سفید
ابعاد ظرف (mm)         ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 85 طول (L) 530
عرض (W) 85 عرض (W) 375
ارتفاع (H) 32 ارتفاع (H) 355
       
     حجم (CC) 150 تعداد در کارتن (عدد) 400

 

صدفی شفاف
        ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 160 طول (L) 560
عرض (W) 160 عرض (W) 330
ارتفاع (H) 64 ارتفاع (H) 335
       
        عمق زیره  31 تعداد در کارتن (عدد)  600

 

ظرف بسته بندی 350cc
        ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 110.5 طول (L) 550
عرض (W) 107 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 65 ارتفاع (H) 460
       
ارتفاع زیره 62 تعداد در کارتن (عدد) 480

 

ظرف بسته بندی 500cc
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)          ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 150 طول (L) 550
عرض (W) 145 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 50 ارتفاع (H) 460
       
ارتفاع زیره       47.5 تعداد در کارتن (عدد) 270

 

ظرف بسته بندی 850cc
        ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 150 طول (L) 550
عرض (W) 145 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 76 ارتفاع (H) 460
       
        ارتفاع زیره  74.5 تعداد در کارتن (عدد)  240

 

ظرف دو خانه جدید
      ابعاد ظرف (mm)          ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 225 طول (L) 550
عرض (W) 175 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 50 ارتفاع (H) 460
       
حجم (CC) 1150 تعداد در کارتن (عدد) 900

 

5.00
ظرف سه گوش لولایی
         ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 140 طول (L) 560
عرض (W) 115 عرض (W) 330
ارتفاع (H) 90 ارتفاع (H) 335
       
ارتفاع زیره 50 تعداد در کارتن (عدد)  480

 

ظرف صبحانه خوری
     ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 160 طول (L) 560
عرض (W) 100 عرض (W) 330
ارتفاع (H) 25 ارتفاع (H) 335
       
حجم (CC) 290 تعداد در کارتن (عدد) 240

 

ورزن موبایل: فعال