با ما در تماس باشید : 24-33739223-061

نمایش 1–16 از 111 نتیجه

grid
list
بشقاب بزرگ سفید بسته بندی
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 28 طول (L) 475
قطر دهانه (D) 225 عرض (W) 395
    ارتفاع (H) 275
       
    تعداد در کارتن (عدد)  600

 

بشقاب بزرگ شفاف
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 28 طول (L) 475
قطر دهانه (D) 225 عرض (W) 395
    ارتفاع (H) 275
       
    تعداد در کارتن (عدد)  600

 

بشقاب کوچک سفید بسته بندی
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 20 طول (L) 560
قطر دهانه (D) 175 عرض (W) 330
    ارتفاع (H) 335
       
    تعداد در کارتن (عدد)  1250

 

بشقاب کوچک شفاف
    ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 20 طول (L) 560
قطر دهانه (D) 175 عرض (W) 330
    ارتفاع (H) 335
       
    تعداد در کارتن (عدد)  1250

 

پیاله دولایه 1800cc
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 100 طول (L) 69
قطر دهانه (D) 200 عرض (W) 90
    ارتفاع (H)
       
حجم (CC) 1800 تعداد در کارتن (عدد)  250

 

پیاله دولایه 500CC
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 57 طول (L) 710
قطر دهانه (D) 150 عرض (W) 750
    ارتفاع (H) 460
       
حجم (CC) 500 تعداد در لفاف (عدد)  500

 

پیاله دولایه 750cc
   ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
ارتفاع (H) 67 طول (L) 600
قطر دهانه (D) 150 عرض (W) 500
    ارتفاع (H) 150
       
حجم (CC) 750 تعداد در لفاف (عدد)  750

 

تک خانه جدید
      ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 208 طول (L) 550
عرض (W) 155 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 43 ارتفاع (H) 460
       
        حجم (CC) 900 تعداد در کارتن (عدد) 1200

 

چنگال سیب زمینی
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 85 طول (L) 475
    عرض (W) 395
    ارتفاع (H) 275
       
     تعداد در کارتن ( عدد ) 16000

 

چنگال صادراتی
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 175 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 3600

 

چنگال غذاخوری
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 160 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 3850

 

چنگال ویژه
      ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 160 طول (L) 550
    عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن ( عدد ) 3600

 

درب دلی 1000cc
     ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 190 طول (L) 550
عرض (W) 165 عرض (W) 375
ارتفاع (H) 9 ارتفاع (H) 395
       
    تعداد در کارتن (عدد) 750

 

درب دلی شفاف 500cc / 250cc
     ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
طول (L) 155 طول (L) 550
عرض (W) 135 عرض (W) 420
ارتفاع (H) 8 ارتفاع (H) 460
       
    تعداد در کارتن (عدد) 1200

 

درب کاسه 250cc/150cc
    ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 8 طول (L) 550
قطر دهانه (D) 100 عرض (W) 420
    ارتفاع (H) 395
       
    تعداد در کارتن (عدد)  1500

 

درب کاسه 300cc
    ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
ارتفاع (H) 8 طول (L) 560
قطر دهانه (D) 110 عرض (W) 330
    ارتفاع (H) 335
       
    تعداد در کارتن (عدد)  1050

 

ورزن موبایل: فعال